۱ مطلب

وزارت بهداشت آرژانتین: مرگ‌ومیر ناشی از کرونا با واکسن «اسپوتنیک» تا 80 درصد کاهش می‌یابد

وزارت بهداشت #آرژانتین اعلام کرد، تزریق نخستین دز از واکسن #اسپونتیک وی که توسط موسسه تحقیقات گامالیا ساخته شده مرگ و میر ناشی از کرونا را تا ۸۰ درصد کاهش می‌دهد.

در این مطالعه بیش از ۴۷۱ هزار نفر شرکت کردند …