#اشو

عشق به تو اجازه میدهد که در دیگری حرکت کنی، زمانی که انرژی دردیگری حرکت کند،پویا میشود. وقتی انرژی در دیگری حرکت کند و ازدیگری به تو برسد،ناگهان پلی بین خود ودیگری خلق میکنی.

#اشو

🆔 @Asheghaneh

به جز انسان، هیچ تنابنده ای از پیری رنج نمی برد، در حقیقت، عالم هستی اصلا پیری نمی شناسد. رسیدگی و پختگی می شناسد؛ از بلوغ و کمال می داند. می داند که زمانی وقت رقص و پایکوبی و تا حد امکان با تمام وجود زیستن است و زمانی وقت استراحت. برگهای پیر و خشکیده درخت وقتی می افتند با همان خاکی که از آن …

پاراگرافی از کتاب عشق رقص زندگی اثر اشو

#عشق یعنی اینکه تو بقدری سرشار از #شور #زندگی هستی که #نمی‌دانی با آن چه بکنی و بنابراین شروع به #شریک شدن آن با دیگران می‌کنی.

یعنی اینکه بقدری #ترانه در #قلب تو جاری است که تو ناخودآگاه آن‌ها را می‌خوانی، بدون اینکه شنونده‌ای حضور داشته باشد یا خیر.