#اشو

۱۰ مطلب

پاراگرافی از کتاب عشق رقص زندگی اثر اشو

#عشق یعنی اینکه تو بقدری سرشار از #شور #زندگی هستی که #نمی‌دانی با آن چه بکنی و بنابراین شروع به #شریک شدن آن با دیگران می‌کنی.

یعنی اینکه بقدری #ترانه در #قلب تو جاری است که تو ناخودآگاه آن‌ها را می‌خوانی، بدون اینکه شنونده‌ای حضور داشته باشد یا خیر.

به جز انسان، هیچ تنابنده ای از پیری رنج نمی برد، در حقیقت، عالم هستی اصلا پیری نمی شناسد. رسیدگی و پختگی می شناسد؛ از بلوغ و کمال می داند. می داند که زمانی وقت رقص و پایکوبی و تا حد امکان با تمام وجود زیستن است و زمانی وقت استراحت. برگهای پیر و خشکیده درخت وقتی می افتند با همان خاکی که از آن …

عشق به تو اجازه میدهد که در دیگری حرکت کنی، زمانی که انرژی دردیگری حرکت کند،پویا میشود. وقتی انرژی در دیگری حرکت کند و ازدیگری به تو برسد،ناگهان پلی بین خود ودیگری خلق میکنی.

#اشو

🆔 @Asheghaneh

زندگی کوتاه است و انرژی محدود، بسیار محدود.

و با این انرژی محدود،

ما باید نامحدود را بیابیم؛

با این زندگی کوتاه،

ما باید ابدیت را بیابیم. …

تندبادهایی که به شما ضربه می‌زنند،‌

دشمنان واقعی نیستند،‌ بلکه به شما کمک می‌کنند

تا کامل شوید. به نظر می‌رسد شما را ریشه‌کن می‌کنند،

اما با همین چالش هاست که ریشه های شما قوی تر می‌شود.

آرامش یک وضعیت است، نمی‌توانی به زور به این وضعیت درآیی.

کافی است همه‌ی منفی‌بافی‌ها، توقعات و باید نباید ها و هر آنچه آرامشت را مختل کرده کنار بگذاری تا آرامش با پای خودش به سراغت بیاید و خود به خود در تو ایجاد شود

#اشو