#اشو

تندبادهایی که به شما ضربه می‌زنند،‌

دشمنان واقعی نیستند،‌ بلکه به شما کمک می‌کنند

تا کامل شوید. به نظر می‌رسد شما را ریشه‌کن می‌کنند،

اما با همین چالش هاست که ریشه های شما قوی تر می‌شود.

عشق به تو اجازه میدهد که در دیگری حرکت کنی، زمانی که انرژی دردیگری حرکت کند،پویا میشود. وقتی انرژی در دیگری حرکت کند و ازدیگری به تو برسد،ناگهان پلی بین خود ودیگری خلق میکنی.

#اشو

🆔 @Asheghaneh

به جز انسان، هیچ تنابنده ای از پیری رنج نمی برد، در حقیقت، عالم هستی اصلا پیری نمی شناسد. رسیدگی و پختگی می شناسد؛ از بلوغ و کمال می داند. می داند که زمانی وقت رقص و پایکوبی و تا حد امکان با تمام وجود زیستن است و زمانی وقت استراحت. برگهای پیر و خشکیده درخت وقتی می افتند با همان خاکی که از آن …

پاراگرافی از کتاب عشق رقص زندگی اثر اشو

#عشق یعنی اینکه تو بقدری سرشار از #شور #زندگی هستی که #نمی‌دانی با آن چه بکنی و بنابراین شروع به #شریک شدن آن با دیگران می‌کنی.

یعنی اینکه بقدری #ترانه در #قلب تو جاری است که تو ناخودآگاه آن‌ها را می‌خوانی، بدون اینکه شنونده‌ای حضور داشته باشد یا خیر.