#اصفهان

اسامی شهدای اصفهانی حمله تروریستی زاهدان

۱-میثم عبدالله زاده۲-ابراهیم صیادی۳-محمد صابری۴-ابوالفضل موسوی۵-مهدی نوروزی۶-روح الله بابایی۷-حیدر براتی۸-یونس امیری۹-علیرضا پناه پوری۱۰-یحیی براتی۱۱-علی اکبر قبادپناه۱۲-علی خادمی۱۳-محسن صفری۱۴-تقی مهرابی۱۵-حسین قدیری۱۶-اسماعیل کرمی۱۷-سعید سلیمی۱۸-عباس …

📸پیدا شدن نامه‌ای خطاب به مادر محمدعلی شاه قاجار در خانه‌ای در اصفهان

🔹این نامه در یک خانه قدیمی پیدا شده است که در یک کرباس پیچیده و سه برگه لاک و مهر شده در آن قرار گرفته شده است.

اخبار لحظه ای #اصفهان