۱ مطلب

«بازار ازدواج»

وسط #شانگ‌های، در پارکی پدر و مادرها پشت یک چتر می‌نشیند و روی #چتر #اطلاعیه‌ای شامل مشخصات اصلی، تاریخ تولد و یک شماره تلفن ارائه می‌کنند، گاهی یک عکس هم ضمیمه شده است! اسم این‌جا "بازار #ازدواج" است، جایی که دخترها و پسرها به هم وصل می‌شوند.