۴ مطلب

درسال‌های ١٩۳۰ اگر زنی #افسرده بود یا به شوهرش رسیدگی نمی‌کرد، او را به بیمارستان روانی می‌فرستادند. به همراه شوک درمانی، ماسک‌های خندان به صورت آن‌ها می‌زدند تا #لبخند همیشگی رابه آن‌ها القا کند!

البته درمان بانوان با این روش تضمینی نبود، و در اکثر اوقات افراد #سالم نیز با حضور در این مراکز به کل …

افسردگی در پنگوئن‌ها

هرتزوگ در «ملاقات‌هایی در انتهای جهان» پنگوئنی را نشان می‌دهد که ناگهان از کلونی جدا شده و مسیرش را عوض می‌کند. این پدیده #افسردگی پنگوئن‌ها نام دارد. #پنگوئن #افسرده حتی اگر دوباره به گروه بازگردانده شود بلافاصله از آنها جدا می‌شود. مقصد او دوردست‌ترین کوه‌هاست. مکانی آرام …