#افکار

پاراگرافی از کتاب همه چیز امکان پذیر است اثر #میجی_استوارت

#زندگی شما مثل یک #کتاب است. صفحه عنوان آن نام شماست. مقدمه آن معرفی شما به دنیاست. صفحات آن گزارش روزانه تلاش‌ها، کوشش‌ها، لذت‌ها و یأس‌های شما می‌باشد.

هر روز #افکار و #اعمال شما در کتاب زندگی تان ثبت می‌گردد. هر ساعت تاریخچه‌ای به وجود …

پاراگرافی از کتاب جهان همچون اراده و تصور اثر آرتور شوپنهاور

هر چه آگاهی بالاتر می‌رود، #افکار و ایده‌ها روشن‌تر و مرتبط‌تر، و ادراکات واضح‌تر، و حس‌ها عمیق‌تر و پرمایه‌تر می‌شوند.

به این ترتیب همه چیز، یعنی #احساس و #اندوه و #لذت و #محنت، ژرفای بیشتری می‌یابد.

اذهان سطحی و معمولی حتی قادر به لذت …

پاراگرافی از کتاب هنر شفاف اندیشیدن اثر رولف دوبلی

سه سال قبل، تجربه تازه‌ای را شروع کردم. "#ممنوعیت خواندن و شنیدن اخبار".

حق اشتراک تمام #روزنامه‌ها و #مجلاتم را لغو کردم. از شر #تلویزیون و #رادیو خلاص شدم. نرم‌افزار #اخبار را از روی آیفونم حذف کردم. دست به هیچ روزنامه‌ای نمی‌زدم و وقتی در …

پاراگرافی از #کتاب در باب حکمت زندگی آرتور شوپنهاور

بهتر است هرگاه #شادی #دق‌الباب می‌کند، به جای اینکه مکرر شک کنیم که آیا ورودش جایز است یا نه..؟

همه درها را به رویش بگشاییم، زیرا شادی هیچگاه #بی‌موقع نمی‌آید!

#شک ما در این مورد به این دلیل است که می‌خواهیم بدانیم که آیا از هر نظر موجبی برای …