۲ مطلب

پاراگرافی از کتاب شفای زندگی اثر لوییز هی

در لايتاهاى #حيات _آنجا كه ساكتم_ هر چند زندگى همواره #دگرگون مى گردد، همه‌چيز #عالى و كامل و تمام عيار است.

نه #آغازى هست و نه #پايانى ...

آنچه هست تنها چرخش و واچرخش جوهر و #تجربه‌هاست. …