۱ مطلب

صحرای بزرگ آفریقا در گذشته سرسبز بوده است.

شش هزار سال قبل #بیابان #صحرا در #مصر، یک #جنگل #سرسبز و پر از #درخت بود اما تغییرات #آب و هوایی، این منطقه را تبدیل به یک بیابان بی‌آب و علف کرد.

این تغییرات #اقلیمی هر ۲۳ هزار سال یک بار اتفاق می‌افتد. …