۱ مطلب

بابا هی میگید توتی بیست و پنج سال پیرهن رم و پوشید، خب مگه احمدی‌نژاد هم با اون کاپشن سفیده رئیس جمهور نشد ده سال پوشید اخرش هم با همون خداحافظی کرد.

#البته در اسطوره بودن جفت آن ها شکی نیست.

(arjool) …