۱ مطلب

میدونی فرقِ "دوست داشتن"

و "عاشق شدن" چیه؟

وقتی یه آدم مهربونِ و مدام بهت خوبی میکنه

و همه جوره هواتو داره

بهش علاقه مند میشی... …