۱ مطلب

کار جالب یک معلم برای دیدن تقلب دانش‌آموزان

این #معلم برگه‌های #امتحان رو پخش می‌کنه و به دانش‌آموزاش می‌گه من میرم بیرون و میام، سرتون تو برگه‌های خودتون باشه. بعد ببینید کجا رفته که بتونه دانش‌آموزاشو دید بزنه :))