۱ مطلب

اولین ایرانی تبار بازیگر نقش اصلی سریال امریکایی

#آهو جهان ‌سوز شاهی معروف به "سارا شاهی" ندیده فتحعلی شاه #قاجار با ایفای نقش اول سریال به اولین ایرانی‌تباری تبدیل شد که نقش اصلی را در یک سریال #امریکایی بازی می‌کند.