#امور_مالی

در چه شرایطی درآمد از بازدید به محتوای کانال تعلق می‌گیرد؟
به منظور کسب در آمد از بازدید لازم است که بازدید از محتوا دارای شرایط زیر باشد:
۱. کاربر بازدید کننده قبلا از همین مطلب بازدید نکرده باشد.
۲. حداقل ۹۰ ثانیه را صرف مشاهده مطلب شما کرده باشد.
#امور_مالی

آیا استفاده از سرویس‌های ایجاد بازدید مصنوعی در بلاگرام مجاز است؟
خیر. استفاده از سرویس‌های ایجاد بازدید مصنوعی به منظور کسب درآمد و یا بهبود رتبه مطلب در بلاگرام مجاز نبوده و در صورت اثبات با متخلفین برخورد خواهد شد.
#امور_مالی

در صورت مسدود شدن کانال بلاگرامی و یا حذف یک یا چند محتوای پولی، چه اتفاقی برای درآمد تا آن لحظه رخ می‌دهد؟
در صورت مسدودیت کانال در صورتی که منع قانونی برای تسویه حساب وجود نداشته باشد، مبلغ کسب شده تا آن لحظه طبق روال معمول تسویه خواهد شد.
#امور_مالی

حداکثر و حداقل قیمت محتوای مندرج در کانال بلاگرام چقدر است؟
حداکثر و حداقل قیمت محتوا قابل خرید بلاگرام برابر با حداکثر و حداقل مبلغ مجاز تراکنش‌های بانکی شبکه شتاب ایران است. این قیمت در حال حاضر حداکثر ۵۰ میلیون تومان و حداقل ۱۰۰ تومان (۱۰۰۰ ریال) است.
#امور_مالی