#امور_مالی

۲ مطلب

حداکثر و حداقل قیمت محتوای مندرج در کانال بلاگرام چقدر است؟

حداکثر و حداقل قیمت محتوا قابل خرید بلاگرام برابر با حداکثر و حداقل مبلغ مجاز تراکنش‌های بانکی شبکه شتاب ایران است. این قیمت در حال حاضر حداکثر ۵۰ میلیون تومان و حداقل ۱۰۰ تومان (۱۰۰۰ ریال) است.

#امور_مالی