#امید

۱۲ مطلب

آینه‌ای که تنها با لبخند زدن می‌توانید تصویر خود را در آن ببینید!

آینه‌ای برای #امید به #زندگی...

این #آینه تنها زمانی که فرد #لبخند می‌زند تصویر او را نشان می‌دهد و زمانی که فردی لبخند بر چهره نداشته باشد نمی‌تواند تصویر خود را در آینه ببیند. ایده اولیه آن برای افزایش امید به زندگی بیماران سرطانی …

برنامه زمانی #تست گیری از بازیکنان بومی در رده‌های سنی مختلف از سوی باشگاه #داماش_گیلان اعلام شد.

بدین منظور افراد واجد شرایط سنی اعلامی، برای شرکت در تست مطابق برنامه زمانی با به همراه داشتن شناسنامه یا کارت ملی، می توانند در محل تست حضور داشته باشند.

تست گیری بازیکنان رده سنی #جوانان (متولدین …