۱ مطلب

سه جایزه برای فیلم «آن شب» در اسپانیا

روز گذشته سی و نهمین دوره جشنواره فیلم ترسناک مولین دو ری اسپانیا، برندگان خود را شناخت و فیلم «آن شب» ، سه جایزه اصلی این جشنواره را دریافت کرد.

شهاب حسینی بهترین بازیگر جشنواره مولین دوری شد. …