۱ مطلب

روزی روزگاری آتیساز

سه گانه آتی‌ساز به انتها رسید/فیلم دشت آرای آماده اکران می شود.

فیلمبرداری اپیزود سوم و مستقل فیلم آتیساز به کارگردانی آروند دشت آرای و تهیه کنندگی امیرکیوان صالحی ،هفته گذشته به اتمام رسید و به این ترتیب فیلم آتیساز با سه اپیزود مستقل آماده نمایش می شود.

آتیساز ۱، یک فیلم …