۱ مطلب

تکلیف سریال جواد شمقدری مشخص شد؛

«روزهای ابدی» به دی‌ماه رسید

سریال «نفوذ» جواد شمقدری با نغییر نام به «روزهای ابدی» برای پخش در دی ماه در نظر گرفته شد.

زمان پخش سریال «نفوذ» به کارگردانی جواد شمقدری که به تازگی به «روزهای ابدی» تغییر نام داده، مشخص شد. این مجموعه با روایتی از دوران انقلاب قرار …