۲ مطلب

عجیب ترین پرونده؛ این خانواده تهرانی #کتاب قاچاق می‌کردند!

کمیته صیانت از حقوق ناشران و مولفان یک #انبار دیگر از کتاب‌های #قاچاق را در خیابان جمالزاده کشف کرد.

کتاب‌های موجود در این انبار بیش از ۲۰ وانت نیسان است که کتاب‌های پرفروش ناشران را در شمارگان بالا شامل می‌شود.

محل نگهداری گیاهان در نروژ

در یک #انبار در #جزیره #نروژی از ۸۵۰ هزار دانه گیاهان مختلف نگهداری می‌شود که در صورت بروز #فاجعه‌ای در کره زمین بازماندگان با استفاده از این دانه‌ها بتوانند #گیاهان را باز تولید کنند.