۵ مطلب

تناسب اندام زنان چه تفاوتی با تناسب اندام مردان دارد؟

زنان می‌توانند درست به اندازه مردان متناسب باشند اما آن سطح #تناسب #اندام، هرگز کاملا شبیه هم نخواهد بود. بدن زنان با بدن مردان متفاوت است. مردان و زنان نه تنها سطوح هورمون‌های مختلفی دارند، بلکه مقدار #چربی و #عضله نیز در بدن‌های آن‌ها بسیار …

پوشش زنان اشکانی در فعالیت‌های اجتماعی

زنان اشکانی، در فعالیت‌های #اجتماعی حضور داشتند اما همواره جامه‌های #بلند، #چین‌دار و #گشاد می‌پوشیدند که کاملاً #اندام آنها را می‌پوشاند، و حتی گهگاه #پارچه نازک و بلند هم مانند #چادر بر سر می‌کردند.