۲ مطلب

پاراگرافی از #کتاب آخرین راز شاد زیستن اثر اندرو متیوس

بدون تردید بسیاری از ما در پشت #چهره‌های شاد و بذله گویی‌هایمان، غرق در وحشتیم.

می‌ترسیم مبادا #شغل، #پول یا #زیبایی خود را از دست بدهیم.

از #پیر شدن می‌ترسیم و از #تنها ماندن و #زندگی کردن و #مردن

پاراگرافی از کتاب یک روز را ۳۶۵ بار تکرار نکنیم اثر اندور متیوس

آیا تا به حال به اجبار به دستشویی عمومی رفته‌اید که بوی بد بدهد به طوری که حالت خفه شدن به شما دست بدهد؟ دقت کرده اید که بعد از ۵ دقیقه، دیگر به آن شدت بوی بد را احساس نمی‌کنید؟! و اگر تصادفا یک ساعت آنجا گیر بیفتید ممکن است بگویید: …