۱ مطلب

تظاهرات میلیونی گروههای اسلام‌گرا علیه دولت اندونزی

حدود دو میلیون اندونزیایی روز یکشنبه به مناسبت #دومین #سالگرد «جنبش ۲۱۲» در جاکارتا جمع شدند و علیه دولت راهپیمایی کردند.

حدود ۲ میلیون #اندونزیایی روز یکشنبه به مناسبت دومین سالگرد «#جنبش ۲۱۲» در #جاکارتا جمع شدند و علیه دولت #راهپیمایی کردند. …