#انسانی

۴ مطلب

نوشته‌ای از #احمد_شاملو

من خویشاوند نزدیک هر انسانی هستم که #خنجری در آستین پنهان نمی‌کند.

نه ابرو به هم می‌کشد و نه #لبخندش ترفند #تجاوز به حق نان و سایبان دیگران است.

نه #ایرانی را به #غير ايرانى ترجیح می‌دهم و نه غير ايرانى را به ایرانی.

من یک #بلوچ کرد و #فارسم، یک #فارسی زبان #ترک، یک …

پاراگرافی از کتاب کوه پنجم اثر پائولو کوئیلو

وقتی #انسانی به طرف سرنوشتش می‌رود، اغلب اوقات مجبور می‌شود #مسیرهایش را تغییر دهد. در مواقع دیگر، #نیروهای پیرامونش بیش از حد #قدرتمند هستند و او ناچار است #شجاعت و #اراده‌اش را کنار بگذارد...

اما هیچ‌کس قادر نیست از خواسته‌هایش #چشم‌پوشی کند. حتی اگر …

دانش آموزان به رشته ریاضی کم علاقه شده اند؛ بحران کمبود #مهندس در آینده

عبدالرسول عمادی سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت #آموزش و پرورش با اشاره به کاهش حضور دانش‌آموزان در #رشته #ریاضی گفت:

در جریان هدایت تحصیلی کاهش محسوسی را در گرایش به رشته #تجربی داریم، منتها کمتر به نفع رشته ریاضی تمام شده و …