۱ مطلب

ایمنی زایی ۸۰درصدی #واکسن_کووپارس و آغاز تولید انبوه آن در کشور

سخنگوی پروژه کارآزمایی بالینی #واکسن_کووپارس #انستیتو_رازی توضیحاتی درباره روند کارآزمایی بالینی این #واکسن و همچنین اقدامات صورت گرفته برای تولید انبوه آن ارائه کرد.

دکتر محمدحسین فلاح مهرآبادی با اشاره به اتمام فاز دوم کارآزمایی …