۱ مطلب

✅طرز تهيه و استفاده از #سرم #انسولينه در درمان #DKA

🔸 اگر 50 واحد #انسولين #رگولار را در 500 ميلي ليتر سرم #نرمال_سالين حل نماييم، در هر ميلي ليتر آن 0.1 واحد انسولين وجود خواهد داشت. درنتيجه اگر سرم را با سرعت 1 ميلي ليتر به ازاي هر كيلوگرم در ساعت تنظيم كنيم به ميزان 0.1 واحد به ازاي هر كيلوگرم …