۱ مطلب

#سندرم اهلرز-دانلوس که اغلب به نام #EDS آن را می‌شناسند، مجموعه‌ای از بیماری‌های #ارثی بافت #همبند است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تغییرات بیولوژیک #کلاژن (فراوان‌ترین پروتئین بدن) مرتبط است و می‌تواند به چند علامت سیستمیک منجر شود. کلاژن طبیعی یک #پروتئین قوی است که اجازه می‌دهد بافت کشیده شود …