۱۳۷ مطلب

"زندگی در واقع مثل یک فنجان قهوه است؛

سیاه، تلخ و داغ...!

اما میشه توش شیر ریخت تا روشن بشه

میشه توش شکر ریخت تا شیرین بشه

و میشه کمی صبر کرد تا خنک‌ بشه" …