۱ مطلب

تله‌های چسبنده کرم شبتاب

تخم حشره ی #قارچی موجودات عجیب و غریب شناخته شده‌ای هستند. اول اینکه آن‌ها می‌درخشند،به آن ها #کرم شب تاب می‌گویند،و دیگر این‌که آن‌ها در تله‌هایی ساخته شده از بلغم #زندگی می‌کنند.

همچنین کرم های شب تاب خط های #شکار طولانی و چسبنده‌ای از ابریشم و بلغم می‌سازند که در محیط …