۱۰ مطلب

پاراگرافی از #کتاب زندگی جنگ و دیگر هیچ اثر اوریانا فالاچی

#زندگی ظرفی است که باید خوب پرش کرد بدون اینکه لحظه‌ای را از دست بدهیم. حتی اگر وقتی پرش می‌کنیم بشکند؟ و اگر بشکند...!؟

فرقی نمی‌کند، صحنه‌ای را طی کرده‌ای، فقط کمی تندتر.

مدت زمانی که تو برای این طی کردن صرف می‌کنی مهم نیست. مهم شکل طی …

پاراگرافی از کتاب یک مرد اثر اوریانا فالاچی

انسان با #مرگ می‌تواند مقابله کند، #شکنجه را می‌شود تحمل کرد، ولی #سکوت را نه. در وهله اول به‌نظر می‌رسد که سکوت ضرری نداشته باشد و برعکس حتی به‌درد بیشتر و بهتر #فکر کردن بخورد، ولی خیلی زود متوجه می‌شوی که خیلی کمتر و بدتر فکر می‌کنی، زیرا #مغز فقط از …

پاراگرافی از کتاب پنه لوپه به جنگ می‌رود اثر #اوریانا_فالاچی

#خانه‌ تو آنجایی نیست که در آن متولد می‌شوی!

خانه‌ تو آنجا است که وقتی به #عقل می‌رسی و می‌توانی تصمیم بگیری که چه چیز را دوست داری و چه چیز را دوست نداری، برای بقیه‌ی سال‌های عمرت انتخاب می‌کنی.

پاراگرافی از #کتاب جنس ضعیف اثر اوریانا فالاچی

مشکلات عمده #مردان از مسائل #اقتصادی، #نژادی و #اجتماعی ناشی می‌شوند.ولی مسائل اساسی ما #زنان بخصوص زائیده یک موضوع‌اند: اینکه زن به دنیا آمده ایم!

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

جنگیدن زیباتر از پیروزیه.

به سمت مقصد رفتن، از رسیدن به اون با ارزش‌تره. وقتی برنده می‌شی یا به مقصد می‌رسی یه خلأ رو تو خودت حس می‌کنی؛ واسه پُر کردن همین خلأ باید دوباره راه بیفتی و مقصد تازه‌ای پیدا کنی.

#اوریانا_فالاچی