#اوریانا_فالاچی

پاراگرافی از کتاب پنه لوپه به جنگ می‌رود اثر #اوریانا_فالاچی

#خانه‌ تو آنجایی نیست که در آن متولد می‌شوی!
خانه‌ تو آنجا است که وقتی به #عقل می‌رسی و می‌توانی تصمیم بگیری که چه چیز را دوست داری و چه چیز را دوست نداری، برای بقیه‌ی سال‌های عمرت انتخاب می‌کنی.

پاراگرافی از کتاب یک مرد اثر اوریانا فالاچی

انسان با #مرگ می‌تواند مقابله کند، #شکنجه را می‌شود تحمل کرد، ولی #سکوت را نه. در وهله اول به‌نظر می‌رسد که سکوت ضرری نداشته باشد و برعکس حتی به‌درد بیشتر و بهتر #فکر کردن بخورد، ولی خیلی زود متوجه می‌شوی که خیلی کمتر و بدتر فکر می‌کنی، زیرا #مغز فقط از …

پاراگرافی از #کتاب زندگی جنگ و دیگر هیچ اثر اوریانا فالاچی

#زندگی ظرفی است که باید خوب پرش کرد بدون اینکه لحظه‌ای را از دست بدهیم. حتی اگر وقتی پرش می‌کنیم بشکند؟ و اگر بشکند...!؟
فرقی نمی‌کند، صحنه‌ای را طی کرده‌ای، فقط کمی تندتر.
مدت زمانی که تو برای این طی کردن صرف می‌کنی مهم نیست. مهم شکل طی …