#ايران

۴ مطلب

چرا نباید در نوشته‌های فارسی از «ی» و «ک» عربی استفاده کنیم؟

استفاده از حروف «ي» و «ك» به ترتیب به جای «» و «» یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی است که نویسنده‌های #وب فارسی دچار آن می‌شوند. طبیعتا #بلاگرام نیز از وب فارسی جدا نیست و این ایراد در محتوای برخی از کانال‌ها وجود دارد. اما چرا نباید از این …

می گيلان....

در آن هنگام تازيان ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ از #ايران تا #ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺭﺍ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﮐﺮﺩﻩ و به ﺭﻭﺩ ﻟﻮﺍﺭ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻭﻟﯽ ﮔﯿﻼنی‌ها ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮﺩند. ﻣﺮﺩﻡ #ﮔﯿﻼﻥ ﻣﺪت‌ها ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﺮﺍﺽ ﭘﺎﺩﺷﺎهی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ، ﺁﯾﯿﻦ ايرانی ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩند...

آمده است حجاج تازی به فرستاده ديلمی گيلانشاه نقشه‌ای از گيلان را نشان داده و می‌گويد: …