#اکوسیستم

شهری پوشیده شده از تار عنکبوت در غرب یونان

شهری ساحلی در غرب #یونان وجود دارد که با نام «Aitoliko» شناخته می‌شود. گونه‌ای از عنکبوت‌ها به نام «Tetragnatha» در این ناحیه زندگی می‌کنند که تارهایی وسیع می‌بافند. حالا تارهای این موجودات به قدری زیاد شده که جامعه‌ی جهانی را نگران کرده است و اهالی این …

#روبات عروس دریایی؛ نگهبان جدید اقیانوس‌ها شد.

روبات‌های عروس دریایی، با تقلید حرکت طبیعی این جاندار، در اعماق #آب شنا کرده و دگرگونی ارتفاع و شناسایی مسیر را انجام می‌دهند.

کارشناسان به تازگی روبات‌هایی به شکل #عروس_دریایی (JELLYFISH) طراحی کرده‌اند که با استفاده از شاخک‌های هیدرولیکی حرکت کرده و …