۱ مطلب

ظلم بزرگ اینه قهرمان سال گذشته ایران، نخستین بازی آسیایی خودش رو میبره ولی کساییه که برای قهرمانی این تیم خودشون رو به کشتن دادند هم نمیدونستند این تیم بازی داره و هیچ واکنشی از هیج جا نداشتیم.

واقا #خوزستان_تنهاست

#ایران_تنهاست

#بردیوف