#ایلام

زن و مرد سرابله‌ای به دلیل فقر یکی بعد از دیگری با خوردن قرص برنج #خودکشی کردند.

زنی بر اثر #فقر و نداری با خوردن #قرص_برنج خودکشی کرد. مرد این خانواده که طاقت این مصیبت را نداشت او هم اقدام به خوردن قرص برنج کرده و تسلیم سرنوشت مرگباری شد.

بر طبق گزارشات این زوج جوان دو فرزند چهار و هشت ساله …