۱ مطلب

ایمنی حاصل از تزریق #واکسن_کرونا چه زمانی ایجاد می شود؟

یک متخصص #ایمونولوژی بالینی فرایند ایجاد ایمنی‌زایی و مدت زمان آن پس از تزریق #واکسن را تشریح کرد.

دکتر #امیرحسن_زرنانی ، درباره ایمنی زایی حاصل از واکسیناسیون #کرونا ، گفت: پاسخ‌های ایمنی که به دنبال دریافت واکسن ایجاد می‌شود همانند …