۲ مطلب

وینتون سرف و باب کان پایه‌گذاران پروتکل TCP/IP

#وینتون سرف یک متخصص #کامپیوتر آمریکایی است که به همراه #باب کان به عنوان #پدران #اینترنت شناخته می‌شوند. این دو، بین سال‌های ۱۹۷۲-۱۹۷۶ در دانشگاه #استنفورد آمریکا، #پروتکل TCP/IP را که به موجب آن انتقال #اطلاعات بین کامپیوترهای موجود در یک #شبکه فراهم …