#باستان

۳ مطلب

مجسمه آناهیتا یکی از معروف‌‌ترین مجسمه‌‌های فومن

#آناهیتا که یکی از معروف‌ترین مجسمه‌های فومن است به روایت اوستا زنی است راست بالا و آزاده نژاد و شریف که قهرمانان او را می‌ستایند و به عنوان مظهر پاکی‌های #ایران #باستان، زنده و شاداب در یکی از میدان‌های اصلی شهر ایستاده است.

مجسمه آناهیتا در شهر …

نماد زن در دوره #باستان:

نمادهای مربوط به #زن پیچیده است و معمولا نقش #دوسویه دارد. هم شاه بانوی #باکره بهشت است و هم زن #درنده خو و #بدکاره. هم #خرد متعالی و هم #حماقت فراوان. هم #هدایت ناب معنوی و هم #اغواکنندگی را به همراه دارد.در تندیسه‌هایی که از الهه‌ها در دوران باستان باقی مانده، مشخص است که …