۴ مطلب

جمشید جوانشیر موسس و پایه‌گذار متل قو می‌باشد.

او متولد سال ١۳۰۳ در تهران است، جوانشیر که در جوانی علاقه‌مند به #طبیعت می‌شود و برای اولین بار به #شمال سفر می‌کند و پس از دیدن #دریا، #جنگل و زیبایی‌های شمال به شدت شیفته منطقه شده و فکر تهیه یک #باغ در شمال وارد ذهنش می‌شود.

او قبل از ۲۰ سالگی پدر …

افسانه یونانی هسپریدس (دختران شب)

#هسپریدس در اسطوره‌های #یونان پری‌ها یا حوری‌هایی بودند که مسئولیت #حفاظت از باغ سیب‌های #طلائی را برعهده‌داشتند. این باغ در #کوه اطلس از کوه‌های #آرکادی قرار داشت و متعلق به #هرا بود.

با این که هسپریدها وظیفه داشتند از میوه‌ها و درختان باغ #مراقبت کنند، ولی خودشان …

باغ سمی، یک باغ پر از گیاهان کشنده در #انگلیس است. وقتی دوشس نورث آمبرلند این باغ انگلیسی را در سال ١٩٩۵ به دست گرفت، می‌خواست آن را با چیزهای متفاوتی پر کند که برای بچه‌ها جالب باشد.

آنچه این #باغ را عجیب می‌کند دانستن این مسئله است که #گیاه چگونه شما را می‌کشد و افراد چگونه می‌میرند و قبل از مرگ …