#باغوحش

۱ مطلب

ماجرای عجیب باغ‌وحش‌های انسانی در غرب!

آیا تا به حال در مورد باغ‌وحش‌های انسانی چیزی شنیده‌اید؟! منظورمان مفهوم استعاری آن نیست، بلکه دقیقا منظورمان یک #باغ‌وحش با قفس‌ها و حصارهای مختلف است که انسان در آن‌ها نگهداری می‌شود. متاسفانه باید بگوییم که تا همین ۶۰ سال پیش در اروپا و کشورهای پیشرفته …