#بالشت

۱ مطلب

بالشتی که با انعکاس نور شما را بیدار می‌کند!

این #بالشت به گونه‌ای طراحی شده که صبح‌ها نوری را در مقابل چشمان‌تان روشن می‌کند تا در اثر انعکاس آن بیدار شوید. روشنایی این #نور به تدریج زیاد می‌شود و تا ۴۰ دقیقه ادامه دارد.