#باور

نوشته‌ای از  #فردریش_نیچه

نوشته‌ای از #فردریش_نیچه
وقتی تصمیم می‌گیری یک #احساس را به سرانجامی به نام "#ازدواج" برسانی، اولین حرکت #مفید این است که از خودت بپرسی آیا واقعا #باور داری که تا سنین #پیری از #سخن گفتن با این #زن، لذت خواهی برد؟
سخن گفتن؛ و نه #همخوابگی!
تمامی مسائل دیگر در ازدواج ، موقت و #گذرا است. تا زمانی که …

پاراگرافی از #كتاب پلی به سوی جاودانگی اثر ریچارد باخ

پاراگرافی از #كتاب پلی به سوی جاودانگی اثر ریچارد باخ

به جز او هیچ‌کس را نمی‌شناختم که بتوانم در کنارش دوباره خود را چون #کودکی بیابم .
تنها با او بود که می‌توانستم دوباره همانقدر #احمق و #آگاه و دانا ،پر #شهوت ،#صمیمی ،نزدیک ‌ حتی رقت انگیز باشم. اگر #عشق واژه‌ای نبود که با #احساس مالکیت و تزویر …