#باکره

۴ مطلب

الهه آنتا

#آتنا یا آتنه (به یونانی: Άθηνά، یا Ἀθήνη, Athénē) در اغلب نوشته‌ها ملقب به #پالاس (Παλλὰς)، در اساطیر یونانی، الهه خرد، جنگ، صنایع دستی و نگهبان شهر آتن بود و نام #آتن را به افتخار او این چنین نامیدند.

او به عنوان ایزدبانوی محافظ شهرهای یونان بخصوص آتن مورد پرستش قرار گرفت.

معابد وی …

معبد پارتنون در یونان

#پارتنون (به یونانی: Παρθενώνας) نیایشگاهی باستانی در آکروپولیس آتن است که #پریکلس آن را ۲۵۰۰ سال پیش بنا کرد.

معبد پارتنون در بلندترین نقطه آکروپولیس به #آتنا وقف شده‌است. واژه پارتنون از پارتنوس یونانی به معنی #باکره می‌آید. آتنا، گاه آتنای پارتنوس نیز اطلاق می‌شود. پارتنون …

نماد زن در دوره #باستان:

نمادهای مربوط به #زن پیچیده است و معمولا نقش #دوسویه دارد. هم شاه بانوی #باکره بهشت است و هم زن #درنده خو و #بدکاره. هم #خرد متعالی و هم #حماقت فراوان. هم #هدایت ناب معنوی و هم #اغواکنندگی را به همراه دارد.در تندیسه‌هایی که از الهه‌ها در دوران باستان باقی مانده، مشخص است که …

اسب شاخدار نماد باکرگی

جالبه بدونید اسب شاخدار (unicorn) در واقع نماد باکرگی بوده است. طبق افسانه‌ها #اسب شاخدار تنها توسط قدرت یک زن #باکره رام و تسخیر می‌شود و تنها به زنان باکره سواری می‌دهد، #شاخ اسب شاخدار وقتی نزد یک زن باکره بود رشد می‌کرد!