#بدهی

۳ مطلب

سود دیرکرد یا افزایش قانونی قیمت گاز؟

این روزها تصاویری از قبوض گاز در رسانه‌های مختلف منتشر شده که نشان می‌دهد شرکت ملی گاز ایران رقمی حدود ۱۵ درصد به #بدهی گذشته #قبوض گاز افزوده و در قبوض جدید آنها گنجانده شده است.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: #شرکت #ملی #گاز #ایران یک شرکت دولتی است و …