#برادرش

خودکار توسط چه‌کسی به‌وجود آمد؟

خودکار توسط چه‌کسی به‌وجود آمد؟
لاسلو بیرو یک #مخترع و #روزنامه‌نگار اهل مجارستان بود. او در سال ۱۹۳۱ میلادی خودکار نوک ساچمه‌ای را اختراع کرد.
او برای این کار از #برادرش که یک #شیمیدان بود یاری گرفت و با تغییراتی کم در مرکب #جوهر کمی از #غلظت آن کم کرد و چیزی همانند جوهر خودکار امروزی را ابداع …