#برتراند_راسل

۹ مطلب

پاراگرافی از کتاب تسخیر خوشبختی اثر برتراند راسل

دل انسان مستعد #تنفر است و علت را باید در نارضایتی او جستجو نمود. دلیلش این است که انسان از معنای #زندگی فاصله گرفته است. بدون تردید جنبه‌های مثبت و اسباب #خوشبختی برای مردم روزگار ما بیش از امکاناتی است که مردم قدیم از آن بهره‌مند بودند. اما #آگاهی

در دنیای امروز، اگر تعداد آنها که به دنبال خوشبختی خودشان هستند،

از تعداد آنها که به دنبال بدبختی دیگران هستند کمی بیشتر بود،

در عرض چند سال بهشت را به کف می‌آوردیم. …