#برجام

پیروزی حقوقی ایران بر #آمریکا در معتبرترین نهاد حقوقی دنیا

دیوان لاهه به نفع ایران رای داد:

بر اساس تعهدات مصرح در پیمان مودت، ایالات متحده باید به نحو مقتضی محدودیت‌های اعمال‌شده در زمینه اقلام دارویی، بشردوستانه، هوانوردی و کشاورزی بر اساس تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ علیه #ایران را رفع کند. …