۶ مطلب

همانند بسیاری از زبان‌ها، #زبان #روسی و #خط #سرلیک نیز دارای حروف بزرگ و کوچک است.

در تصویر بالا به ازای هر حرف، نخستین #کاراکتر شکل حرف به صورت #بزرگ و دومین کاراکتر شکل حرف به صورت #کوچک است.

در ادامه #تلفظ تقریبی حروف روسی بیان شده است و در نهایت مثالی از نحوه استفاده از آن حرف آمده است.

کاسوری؛ خطرناک‌ترین #پرنده جهان که هر سال ۲۰۰ قربانی می‌گیرد!

#کاسوری با طول ۲ متر سومین پرنده #بزرگ دنیا است و با وزنی حدود ۶۰ کیلوگرم دومین پرنده #سنگین وزن جهان محسوب می‌شود.

کاسوری‌ها در هیچ مبارزه و نبردی که با دیگر حیوانات و یا انسان‌ها دارند هرگز شکست نمی‌خورند. این پرنده قابلیت‌های عجیب و …