۲ مطلب

تأثیر فیلم‌های تخیلی و نامناسب بر کودکان

یک #روانشناس گفت: دوران #کودکی و #نوجوانی یکی از تأثیرگذارترین مراحل زندگی هر فرد برای انتخاب الگو و #هویت‌یابی است.

این روانشناس گفت: #والدین نخستین الگوی زندگی کودک خود به شمار می‌آیند و با نزدیک شدن کودک به #دوران #بلوغ، این الگوها گسترده تر شده و به …

بلوغ عاطفی در زنان و مردان در چه سنی رخ می‌دهد؟

زنان در سن ۳۲ سالگی به #بلوغ عاطفی کامل می‌رسند در حالیکه در مردان بلوغ عاطفی در حدود ۴۲ سالگی پایان می‌یابد.

بعد از بلوغ عاطفی دیدگاه افراد به #زندگی پخته‌ می‌شود.