#بچه

وقتی بچه دومی از بچه اولی بزرگ‌تر می‌شود!

بعد از آنکه #بچه اول به دنیا می‌آید، ساعت‌ها را عقب می‌کشند و سپس بچه دوم به دنیا می‌آید. در این حالت بچه دوم زودتر از بچه اول به دنیا آمده و بزرگ‌تر خواهد بود :)))