#بیدار

#هنر

کار هنر عبارت از این است که #احساسی را که آدمی زمانی تجربه کرده است، دوباره در خویش #بیدار سازد و سپس به میانجیِ #حرکات، #خطوط، #رنگ‎ها، #صداها و #تصویرهای زبانی آن احساس را منتقل سازد، به نحوی که دیگران نیز همان احساس را تجربه کنند.

#لئون_تولستوی

برای #سرحال بودن هنگام صبح چه کار کنیم؟

اغلب #صبح‌ها که از #خواب بیدار می‌شویم احساس #کسالت و #خستگی می‌کنیم و دوست داریم به #چرت زدن‌های کوتاه ادامه دهیم. گاهی این چرت زدن‌های بعد از خواب آنقدر ادامه پیدا می‌کند که متوجه می‌شویم بیشتر #وقت ما برای #خوابیدن صرف شده! اما نکته‌ای که باید همیشه آن‌را …