#بیرامی

۱ مطلب

توزیع متادون به داروخانه‌ها واگذار می‌شود

کارشناس اداره داروهای #مخدر و مواد تحت کنترل #سازمان غذا و #دارو از برنامه این سازمان برای عرضه #متادون توسط #داروخانه‌های منتخب خبر داد.

به گزارش از علی #بیرامی، کارشناس اداره داروهای مخدر و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اظهار کرد: با توجه به اینکه …