۲ مطلب

گیلکی زبان مردم #گیلان و #مازندران و بخشی از #قزوین، #البرز، #تهران و #سمنان است. همچنین بسیاری از مردم جهان به زبان #تالشی، #تاتی و #زازاری صحبت می‌کنند که بسیار شبیه به زبان #گیلکی است.

با یادگیری #زبان گیلکی شما قادر خواهید بود که به زبان ۷ میلیون نفر از ساکنین جنوب دریای #کاسپین صحبت کنید و …

پوشاک زنان

لباس‌های #محلی زنان گیلان را می‌توان به سه بخش شرق، غرب و مرکز تقسیم‌بندی کرد که لباس زن شرق گیلان به لباس #قاسم‌آبادی، زن غرب گیلان #تالشی و از لباس مرکزی گیلان با عنوان #رسوخی معروف است.

آن‌چه بیشتر از همه در لباس گیلانی خودنمایی می‌کند، #دامن‌های شلیته و پرچین است و #جلیقه‌های